Mục tiêu đào tạo

Tiếp nhận và nuôi dạy trẻ ở lứa tuổi mầm non. Tổ chức các hoạt động giáo dục hòa nhập ở lứa tuổi mầm non, can thiệp sớm, giáo dục đặc biệt nhằm hỗ trợ trẻ tự kỉ, AD/HD, KTTT và gia đình của trẻ, giúp trẻ vượt qua khó khăn, phát triển năng lực học tập và các kỹ năng tự lập cơ bản để hoà nhập cộng đồng.

  • Tiếp nhận và nuôi dạy trẻ học hòa nhập ở lứa tuổi mầm non
  • Can thiệp ngôn ngữ: Giúp trẻ thực hiện những bài tập về cấu âm, kích thích bật âm, chỉnh ngọng, và các tật khác về lời nói …. song song với việc tăng cường nhận thức, tích lũy vốn từ ngữ cho trẻ.
  • Thúc đẩy tương tác xã hội: Tăng cường khả năng giao tiếp của trẻ, lựa chọn hình thức giao tiếp phù hợp với trẻ, giúp trẻ tập trung chú ý, giảm thiểu tăng động, can thiệp hành vi.
  • Can thiệp cho trẻ gặp khó khăn khi vào học tiểu học: Khó khăn làm toán, học đọc, viết, tập trung chú ý kém….
  • Hỗ trợ điều hoà cảm giác đối với những trẻ có vấn đề về giác quan.
Tags:
TOP