Phụ Huynh

Nỗi niềm bác sĩ có con tự kỷ

Nỗi niềm bác sĩ có con tự kỷ

Đau đớn vì là bác sĩ mà không phát hiện bệnh sớm cho hai con trai, người đàn ông từng là linh hồn các phong trào đấu tranh yêu nước đứng ra vận động bạn bè chung tay mở trường chuyên biệt để gắn trọn đời mình với trẻ tự kỷ.

Hành trình đưa con trai tự kỷ hòa nhập cuộc sống

Hành trình đưa con trai tự kỷ hòa nhập cuộc sống

"Cuộc sống nhiều khi như trong địa ngục, ngước lên thấy trời và nhìn xuống thấy con. Mẹ đã thất vọng nhiều và thậm chí có những ý nghĩ tiêu cực đến rất nhanh, nếu con biến mất thì mẹ được giải thoát. Khi nhận thức điều đó không thể thì chỉ còn cách giải thoát chính mình", nhật ký của chị Phương ghi lại cảm xúc những tháng ngày mà chị gọi là giai đoạn thất vọng.

 1 2 3  
TOP