Lịch hoạt động của lớp hòa nhập

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
7h – 7h30 Phục vụ ăn sáng cho trẻ có nhu cầu
7h30 – 8h Tập chéo
8h – 8h30 Học tiếp nhận thông tin
8h30 – 9h Masage cơ miệng và toàn thân
9h – 9h30 Chơi tự do
9h30 – 10h Học vẽ và tô màu
10h – 10h15 Vệ sinh cá nhân
10h15 – 10h45 Ăn trưa
10h45 – 11h Hoạt động tự do
11h – 14h Ngủ trưa
14h – 14h30 Ăn xế chiều
14h30 – 15h Học tiếp nhận thông tin
15h – 15h30 Tập Hát
15h30 – 16h Chơi tự do + Đánh Đàn
16h – 16h30 Phục hồi chức năng ( Tập hơi bóng, tập kéo,tập đai)
16h30- 17h30 Học tiếp nhận thông tin

 

Tags:

0 Posted Comments

  Post a Comment

  • Hãy nói lên suy nghĩ của bạn?
  • *
  •  
  •  
  • *
  • Chứng minh bạn không phải là rô-bốt
   *
  TOP