Phương pháp dạy học

Cách dạy nói cho trẻ tự kỷ

Cách dạy nói cho trẻ tự kỷ

Lúc con hơn một tuổi, người mẹ đã mơ hồ nhận ra nhiều dấu hiệu bất thường như gọi không quay lại, thích chơi một mình, không nhìn vào mắt mẹ... Dần dần các biểu hiện tăng động càng rõ. Bé thích quay tròn, hay nhảy nhót, chỉ ăn một vài loại thức ăn, đập xé đồ đạc, chỉ ú ớ la hét mà không nói được.

Phương Pháp Tâm Vận Động

Phương Pháp Tâm Vận Động
"Tâm vận động" là một phương pháp giáo dục dựa vào sự quan sát và xử dụng các giác quan một cách hợp lý để kích thích các khả năng của trẻ em. 

Phương pháp dạy bé Dot Card đúng chuẩn

Hãy sắp xếp thời gian và tài liệu trước vì một khi đã bắt đầy bạn sẽ phải thực hiện liên tục và kiên trì. Một chương trình học vừa phải, vui vẻ và liên tục sẽ thành công hơn nhiều so với chương trình học được kỳ vọng thái quá ban đầu, dần dần sẽ làm người mẹ nản khiến cho các buổi học luôn bị gián đoạn.

Chậm phát triển trí tuệ - nguyên nhân – đặc điểm

CPTTT là một khiếm khuyết của sự phát triển trí não.Trẻ có hoạt động trí tuệ dưới mức trung bình,hạn chế về kỹ năng thích ứng và khuyết tật xuất hiện trước 18 tuổi.

Phân loại trẻ CPTTT  thường dựa vào chỉ số thông minh IQ. Người có chỉ số thông minh từ 75 – 100 là người phát triển bình thường. Chỉ số thông minh IQ dưới 75 là người CPTTT, nếu chỉ số IQ 60 – 74 có thể theo học được các lớp hòa nhập trong trường phổ thông. Chỉ số thông minh IQ 40 – 60 mức độ chậm vừa có thể tham gia học tại các trường chuyên biệt dành cho trẻ CPTTT. Trẻ có chỉ số thông minh IQ dưới 40 mức độ CPTTT nặng có thể học các kỹ năng tự phục vụ bản thân

 1  
TOP