Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh các lớp

Trung tâm đánh giá và can thiệp sớm trẻ tự kỷ và trẻ chậm phát triển ngôn ngữ Biển Dương xin trân trọng thông báo:

Năm học 2014 – 2015 Trung tâm tuyển sinh cho các lớp như sau:

 1  
TOP